Serietur 10.04.2018

Så var det frå Idrottshallen via Folkehøgskulen til Mølster og nedatt via Hagebyen, over Tvildemoen og tilbake til Idrottshallen. 

Ikveld var det betre vêr og me var 12 personar denne kvelden.