Startside Tilbakemelding Innhold Søk

Startside
                                   

 

Fellesmarsjar
Vinterserie
Sommarserie
Ordinere marsjar
Info om oss
Linkar
Permanent vandr.

 

Dette er ei side som du kan gå inn på, og sjå på bilder etter turane me har hatt 

Det vil diverre ikkje verta noko bilete frå vinterseriane våre grunna mørkret.

Under dei forskjellige knappane til venstre ligg det meir informasjon og bilder frå kvart arrangement.

Klikkar du på bileta så vert dei større, og så på tilbake knappen når du vil sjå noko anna.

Ynskjer du ein e-post når sidene vert oppdatert så send ei melding, til meg, webmaster@bulkenturmarsj.com , så vil eg prøva å senda nokre ord om dette.

 

horizontal rule

 

Målsetting

Målsetjinga til Bulken Turmarsjlag er at folk kan verta med på turane, og sjå på bygda med nye augo, og frå nye vinklar.  Samstundes som du kanskje kan få sjå nye stadar,  vil du få lea på kroppen.  

I turmarsj er det inga tidtaking, så me tek den tida me treng.

Kom og vert med oss, og sjå bygda frå andre og nye vinklar.

horizontal rule

 

Kontaktinformasjon

 

Telefon
+47 56 51 30 22 / 99 20 34 64
Postadresse
Strandavegen 138 5700 Voss
Elektronisk post
Generelle opplysninger: harald@bulkenturmarsj.com
Web-ansvarlig: har-ring@online.no

 

Send e-post til turmarsj@bulken.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 30 september 2012