Fellesmarsjar

Fellesmarsj er marsjar som Norges Folkesportforbund står bak, og vert arrangert rundt heile landet.

VÅRSLEPP

Dette er ein marsj med pins som premiering. Motiva er henta frå den vakre blomsterfaunaen vår.

SOMMARTRIMMEN

Denne har også pins som premiering. Motiva er av forskjellige fuglar.

HAUSTVANDRING

Enno ein marsj med pins som premie. Denne serien er av forskjellige soppartar.

JOLEMARSJ

Så er turen komen til Jolemarsjen. Her er det også pins som motiv, og her er det forskjellige motiv for kvart år.